Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Opłaty

 Opłaty w Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowej Soli

Czesne

  • Wysokość czesnego za jedno dziecko – 520,00 zł miesięcznie (włącznie z feriami i wakacjami). Na drugie dziecko 310,00 zł, a na trzecie dziecko 160 zł
  • Nie ma opłaty wpisowej.
  • Zapraszamy rodziców, którzy mając na uwadze katolicki charakter naszej szkoły i pragnęliby posłać do niej swoje dziecko.
  • Jeśli kwestia finansowa staje się jedynym problemem zapisu dziecka do naszej szkoły jest możliwość wnioskowania o obniżenie opłaty, bądź zmiany formy jej uiszczenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje ks. Proboszcz Parafii wraz z Dyrektorem szkoły.
  • Jesteśmy szkołą płatną, nie chcemy jednak stawiać barier finansowych tym, którzy są zainteresowani katolicką edukacją i wychowaniem w naszej szkole, a z różnych powodów nie byliby w stanie uiścić należnej opłaty.

Ubezpieczenie

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej

Informuję, iż zgodnie z art. 26, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010r. Nr 97, poz. 624 ze zm.), w związku z załącznikiem (część II – Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości - 26,00 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości - 9,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Katolickiej Szkoły Podstawowej 

Duplikaty wydaje sekretariat po okazaniu potwierdzenia przelewu. 

Inne opłaty:

Obecnie dzieci z wszystkich zajęć dodatkowych korzystają bezpłatnie.

Jadłodzielnia

Imieniny


Dziś: Eustachego, Marii
Jutro: Anety, Bogdana
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego
(J 6,63b.68b)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb